Spring naar inhoud

Duinoord Fietst

Hoe maken we meer ruimte voor fietsparkeren?

De gemeente werkt in Duinoord aan parkeeroplossingen voor fietsen. Op verschillende momenten hebben bewoners, ondernemers en anderen mee kunnen denken. Aan de hand van de reacties op de schetsontwerpen, heeft de gemeente het voorontwerp gemaakt. Dit ontwerp is nu klaar. Hierop kun je reageren door een zienswijze te delen mondeling, per e-mail of brief. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het voorontwerp.  

Bekijk het ontwerp per straat online. Je kunt de ontwerpen ook bekijken bij Stichting bewonersoverleg Duinoord (Sweelinckplein 42). Hier ligt een boekje waar je tijdens openingstijden in kunt kijken.

Bekijk de voorontwerpen
Translate this page Translate this page
Hoe werkt het?
Stemmen en reageren
1. Reageer op de oplossingen

Tot en met 27 november kon je je mening geven over de oplossingen.

2. Schetsontwerpen

De gemeente heeft op basis van de reacties op de oplossingen aangepaste schetsontwerpen (SO) gemaakt.

Wijkbijeenkomst 2
3. Wijkbijeenkomst

Op donderdag 23 februari 2023 was er een wijkbijeenkomst om de aangepaste schetsontwerpen te bekijken en te bespreken. Aan de hand daarvan zijn de schetsontwerpen aangepast.

4. Inspraak op voorontwerp

De gemeente heeft op basis van de reacties op de schetsontwerpen (SO) een ontwerp (voorontwerp/VO) gemaakt. Hierop kun je reageren door een zienswijze te delen.

5. Besluitvorming voorontwerp

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het voorontwerp.

6. Overdracht naar uitvoerende partij

Het voorontwerp wordt overgedragen naar de uitvoerende partij. Vanaf dit moment begint de realisatie van de ontwerpen. Dit gebeurt vanaf de tweede helft van 2024.

Alles wat je moet weten

Wat ging er aan het bedenken van de ontwerpen vooraf?

De gemeente heeft de huidige parkeerdruk van fietsen en (deel)scooters en de fietsparkeermogelijkheden in kaart gebracht. Daarna konden bewoners tot en met 26 juni 2022 aangeven waar in de wijk zij problemen ervaren bij het fietsparkeren. En wat volgens hen een oplossing hiervoor kon zijn. De gemeente heeft een overzicht gemaakt van alle knelpunten en voorgestelde oplossingen. Deze zijn tijdens een wijkbijeenkomst besproken. Hierna heeft de gemeente een aantal oplossingen uitgewerkt. Tot 27 november 2022 kon je hierop reageren en eventuele voor- en nadelen benoemen. De gemeente heeft de reacties bekeken en waar nodig verwerkt in het aangepaste schetsontwerp. Bekijk de ontwerpen

Op 23 februari 2023 organiseerde de gemeente een wijkbijeenkomst waarbij je met de gemeente en buurtbewoners in gesprek kon gaan over de ontwerpen. Bekijk het verslag van deze bijeenkomst

Hoe kan ik meedoen met Duinoord Fietst?

Bewoners konden eerder knelpunten en mogelijke oplossingen aangeven op de digitale kaart. Daarna zijn de knelpunten en mogelijke oplossingen besproken tijdens een wijkbijeenkomst. De gemeente heeft op basis hiervan een aantal oplossingen uitgewerkt.

Tot 27 november 2022 kon je je mening geven over de oplossingen en eventuele voor- en nadelen benoemen. Bekijk wat de gemeente nog meer aan oplossingen gaat uitvoeren.

Daarna heeft de gemeente de aangepaste schetsontwerpen gepresenteerd. Hier vind je ook per oplossing welke aanpassingen er zijn gedaan en hoe de reacties zijn gewogen. Op 23 februari 2023 organiseerde de gemeente een wijkbijeenkomst waarbij je met de gemeente en buurtbewoners in gesprek kon gaan over de ontwerpen. Bekijk het verslag van deze bijeenkomst. 

Aan de hand van de reacties op de schetsontwerpen, heeft de gemeente een voorontwerp gemaakt. Hierop is inspraak (zienswijze delen) mogelijk. Bekijk het voorontwerp.  

Welke andere oplossingen heeft de gemeente onderzocht?
  • Meer ruimte voor het parkeren van deelscooters en/of bakfietsen. In de definitieve ontwerpen zijn fietsbeugels ingetekend waar voldoende ruimte is voor het stallen van bakfietsen en/of (deel)scooters. 

  • Extra groen toevoegen. Er is een scan gedaan naar waar extra bomen toegevoegd kunnen worden. Er worden meerdere bomen toegevoegd aan de Obrechtstraat. 

  • Auto ergens anders parkeren. De gemeente Den Haag is in het kader van de parkeerstrategie 2021-2030 bezig met het uitwerken van de regelingen.    

  • Leegstaande panden voor fietsenstalling. Het uitbreiden of ombouwen van leegstaande panden naar buurtstallingen verloopt via de subsidieregeling buurtstallingen.  

  • Een buurtstalling bij de Kiosk op de Suezkade is eerder aangewezen als mogelijke plek voor het fietsparkeren. Het is vanuit stedenbouwkundig en ecologisch oogpunt onwenselijk om hier een fietsparkeervoorziening te realiseren. 

  • Extra ruimte voor een fietsenstalling maken bij kerken en scholen. Of bewoners gebruik laten maken van deze stallingen. De gemeente heeft onderzoek gedaan en bij bijna alle kerken en scholen is er geen extra ruimte voor fietsenstallingen.  

  • Aanpak van weesfietsen: voor en na de realisatie worden weesfietsen weggehaald door het handhavingsteam. 

  • Bewoners en eigenaren van panden kunnen zelf de subsidie voor buurtstallingen aanvragen. Er zijn meerdere plekken aangewezen voor buurtstallingen. De gemeente is in gesprek met de bewoners die het willen aanvragen.  

Vragen en contact

Heb je een andere vraag over Duinoord Fietst? Kijk op Bereikbare Stad voor een antwoord op je vraag. 

Houd mij op de hoogte

Deel dit project:

Tijdlijn

Bekijk tot november 2022

25 en 28 mei 2022

De gemeente doet onderzoek naar de auto- en fietsparkeerdruk

10 juni 2022

Bewoners ontvangen een brief over het aangeven van knelpunten

10 juni tot en met 26 juni 2022

Zet knelpunten (met oplossing) op de kaart

22 juni 2022 19.00 - 20.30 uur

Inloopavond in het Trefcentrum (Sweelinckplein 42)

27 juni tot en met 4 juli 2022

De gemeente maakt een overzicht van de knelpunten en voorgestelde oplossingen

5 juli 2022 19.00 - 21.00 uur

Wijkbijeenkomst: we bespreken de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen. Adres: Restaurant Haver (Reinkenstraat 103).

Juli tot en met oktober 2022

De gemeente werkt de oplossingen uit in schetsontwerpen

9 tot en met 27 november 2022

Geef jouw mening over de oplossingen

16 november 2022 (12.00 - 16.00 uur), 18 november 2022 (10.00 - 14.00 uur) en 19 november 2022 (10.00 - 12.00 uur).

Geef je mening bij de koffiekar in de wijk

November tot en met december 2022

De gemeente werkt de oplossingen uit in een schetsontwerp (SO)

23 februari 2023

Ga met elkaar in gesprek over de aangepaste schetsontwerpen tijdens de wijkbijeenkomst

September 2023

Het ontwerp is klaar en vrijgave voor inspraak

November 2023

Het definitief ontwerp wordt gemaakt

Tweede helft 2024

Start werkzaamheden in de wijk

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteGeef mij een nieuwe code

Annuleren