Spring naar inhoud

Privacyverklaring

De gemeente Den Haag respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Zorgvuldige omgang met jouw gegevens staat centraal bij een bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. De Gemeente Den Haag houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in het kader van je deelname aan de participatiemogelijkheden op deze website of een verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de gemeente.

IP-adressen

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen één stem heeft. Daarom worden aanvullend op de persoonsgegevens die in de privacyverklaring van Gemeente Den Haag worden genoemd, tijdelijk IP-adressen opgeslagen van 9 november 2022 tot en met 27 november 2022. Zo kunnen we controleren of er onregelmatig vaak op oplossingen wordt gestemd vanaf hetzelfde IP-adres.

De gemeente bewaart deze IP-adressen tot het einde van het project (nu gepland op 31 december 2023). Daarna worden de verzamelde IP-adressen verwijderd uit de database. 

Verantwoordelijkheid links naar derden

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteGeef mij een nieuwe code

Annuleren