Spring naar inhoud

Verslag wijkbijeenkomst 23 februari

In de smalle straten van vooroorlogse wijken staan de stoepen te vol met fietsen en (deel)scooters. Duinoord is één van deze wijken. Voor een aantal straten in Duinoord wil de gemeente dit fietsparkeerprobleem samen met de buurt verbeteren. Hiervoor kwamen de gemeente en bewoners van de wijk op donderdagavond 23 februari naar de Praktijkschool de Poort. Deze school was het decor voor de laatste wijkbijeenkomst voor de wijkaanpak fietsparkeren.  

De inloop startte om 18.45 uur. Kort daarna liepen de eerste bewoners al binnen. Met een bakje koffie en (heerlijk) eigengemaakte boterkoek, gingen de eerste gesprekken van start. Voor negen straten lagen de schetsontwerpen met post it’s klaar op de tafels. Al snel waren de vellen papier gevuld met tips, ideeën of verbeterpunten. Stuk voor stuk belangrijke informatie. Op plekken waar het kan en mag, voeren de ontwerpers de laatste aanpassingen door in de schetsontwerpen

Twee ambtenaren met een koffiekar in de wijk

De tafelgesprekken

Na een korte pauze ging het tweede deel van de avond van start: de tafelgesprekken. De projectleider van de wijkanalyse fietsparkeren, Livien, trapte het onderdeel af. Waarom doen we dit project? Wat is hier eigenlijk aan vooraf gegaan? Na een korte terugblik maakte de projectleider een overstap naar het heden: het doel van de tafelgesprekken. Het doel was om samen tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de straten waar veel verdeeldheid was. De voorzitter van bewonersoverleg Duinoord, Gerard Lucius, benadrukte dit. Het fietsparkeren is namelijk een gezamenlijk probleem, onze individuele keuzes bepalen hoe het er op straat uitziet. Sommige groepen zoals mensen in rolstoelen, ouderen, kinderen en ouders met jonge kinderen hebben last van ons gezamenlijke gedrag. We moeten allemaal iets bijdragen om de stoepen toegankelijk te houden en ruimte te maken voor het fietsparkeren. Het was een heldere boodschap om de gesprekken mee te starten.

Aan tafel

We gingen voor 3 straten in gesprek: de Galvanistraat, de Snelliusstraat en de 2de Schuytstraat. Voor deze straten waren ongeveer 20 bewoners aanwezig. Voor de Hollanderstraat waren helaas geen aanmeldingen. Tijdens de tafelgesprekken gingen we met elkaar op zoek naar een gezamenlijke oplossing. De Galvanisstraat en de Snelliusstraat kregen er zelfs een gast bij. De directeur van de Galvanischool was aanwezig om meer te vertellen over de fietsparkeervoorzieningen van de nieuwe school. Aan tafel werkten we vanuit verschillende belangen toe naar een ontwerp wat voor de rest van de straat waarschijnlijk ook kan werken.  

Hoe nu verder?

De gemeente gaat op basis van de gesprekken de schetsontwerpen per straat aanpassen. De definitieve schetsontwerpen komen in april op deze website. Daarbij staat ook een uitleg welke reacties wel en niet een plek hebben gekregen. Bewoners die zich hebben aangemeld om op de hoogte te blijven, ontvangen hierover een bericht.

Daarna worden voor of na de zomervakantie de voorontwerpen gepubliceerd. Op de voorontwerpen hebben bewoners nog inspraakrecht. Dat betekent dat bewoners hun zienswijze (mening) kunnen delen over de voorontwerpen. De uitvoering start naar verwachting in het derde kwartaal van 2024. 

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteGeef mij een nieuwe code

Annuleren