Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over dit project? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat of stel je vraag onderaan de pagina. Heb je liever contact per e-mail? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Waarom doet de gemeente dit project in Duinoord?

In vooroorlogse wijken in Den Haag is weinig ruimte om fietsen veilig binnen te zetten. Daardoor is er op straat veel overlast van geparkeerde fietsen. De gemeente wil per wijk onderzoeken wat de overlast is en wat de oplossingen hiervoor zijn. Daarvoor is de wijkgerichte aanpak fietsparkeren gestart. Het onderzoek is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma ‘Ruim baan voor de Fiets 2020 – 2025’.

Na de eerste wijk Staten- en Geuzenkwartier volgt Duinoord als tweede wijk. De aanpak sluit goed aan op het thema Verkeer uit de Wijkagenda Duinoord. Uit de bijhorende bewonersenquête bleek bijvoorbeeld dat er veel last is van geparkeerde fietsen en deelscooters op de stoep.

Waar let de gemeente op bij de fietsparkeeroplossingen?

De gemeente let op dat de fietsparkeeroplossingen voldoen aan de functionele eisen, dat het stadsgezicht van Duinoord beschermd blijft en dat ze voldoen aan de algemene richtlijnen vanuit het Handboek Openbare ruimte.

De functionele eisen van fietsparkeeroplossingen zijn:
- Fietsen kunnen veilig geparkeerd worden
- De stalling is niet te ver lopen
- Fietsen kunnen voor langere tijd geparkeerd worden
- De fietsparkeerplek neemt niet te veel ruimte in en past in de omgeving
- Het is gemakkelijk om de fietsparkeerplek te plaatsen
- Ook speciale fietsen zoals bakfietsen kunnen geparkeerd worden
- De kosten van de fietsparkeeroplossing zijn niet te hoog

Om het stadsgezicht van Duinoord te beschermen wordt goed gekeken naar welke locaties wel en niet geschikt zijn voor fietsparkeerplekken. Die mogen niet in de groenstroken, vol in het zicht of opvallend op straathoeken of pleinen.

Alle veranderingen in de openbare ruimte moeten voldoen aan het Handboek Openbare Ruimte. Deze zorgen ervoor dat straten, pleinen, lantaarnpalen enzovoort een goede kwaliteit hebben. Alle plannen om iets te veranderen op straat moeten langs twee adviescommissies. Lees meer over het Handboek Openbare Ruimte.

Fietsparkeerplossingen

Hoe zijn de oplossingen tot stand gekomen?

De gemeente heeft eerste een selectie van de knelpunten gemaakt. Hierbij zijn de volgende stappen doorlopen:
- De 6 gebieden, gebaseerd op de knelpunten aangegeven door bewoners, zijn het vertrekpunt.
- De knelpunten uit de parkeerdrukmeting waar het hoogste tekort is.

Daarbij heeft de gemeente bij het ontwerpen rekening gehouden met:
- Functionele eisen van fietsparkeeroplossingen
- Parkeerdruk van auto's (draagvlak wel/niet verwijderen parkeerplekken).

Komen er nog andere oplossingen?

De ruimte in de openbare ruimte is beperkt. Daarom duurt het wat langer om meerdere passende oplossingen te vinden. Het plaatsen van fietsnietjes is een eerste stap om de fietsparkeeroverlast te verminderen. De gemeente kijkt ook naar andere oplossingen, zoals kansrijke plekken voor buurtstallingen. Of het inzetten op het aanpakken van weesfietsen.

Wat doet de gemeente met de reacties op de oplossingen?

De gemeente heeft een aantal uitgangspunten opgesteld:

- Bewoners, ondernemers en organisaties hebben invloed op het niveau 'adviseren'.
- Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen reageren op de fietsparkeeroplossingen door aan te geven of ze voor of tegen zijn en door eventuele voor- en nadelen te noemen bij de oplossingen.
- De reacties voor en tegen geven alleen inzicht in hoe veel mensen voor of tegen de fietsparkeeroplossingen zijn. De reacties zijn niet doorslaggevend voor de verdere uitwerking van een oplossing.
- De gemeente bepaalt op basis van reacties voor en tegen en de gegeven voor- en nadelen, of een oplossing met of zonder aanpassingen wel of niet opgenomen wordt in het schetsontwerp (SO).
- De reacties voor en tegen wegen daarbij even zwaar als de inhoudelijke voor- en nadelen die genoemd worden.
- Tijdens een informatiebijeenkomst in januari 2023 en op de website, geeft de gemeente per oplossing aan of deze doorgevoerd in het schetsontwerp, welke aanpassingen er zijn gedaan en hoe de reacties zijn gewogen.

Meedoen

Wie mag er meedoen aan dit project?

Iedereen die in Duinoord woont of onderneemt mag meedoen.

Hoe kan ik meedoen met Duinoord Fietst?

Bewoners konden eerder knelpunten en mogelijke oplossingen aangeven op de digitale kaart. Daarna zijn de knelpunten en mogelijke oplossingen besproken tijdens een wijkbijeenkomst. De gemeente heeft op basis hiervan een aantal oplossingen uitgewerkt.

Geef nu je mening over de oplossingen en benoem eventuele voor- en nadelen. Reageren kan tot en met 20 november 2022. Of bekijk wat de gemeente nog meer aan oplossingen gaat uitvoeren.

In januari 2023 kun je deelnemen aan een informatiebijeenkomst waar de gemeente het schetsontwerp presenteert en terugkoppelt welke oplossingen doorgevoerd worden. Ook vertelt de gemeente hoe de reacties op de oplossingen zijn gewogen.

In september en oktober 2023 is gedurende 6 weken inspraak (zienswijzen) mogelijk op het voorontwerp (VO). De precieze data volgen nog op deze website.

Welke invloed heb ik op dit project?

Raadplegen: De gemeente heeft in de eerste fase de bewoners en ondernemers in Duinoord geraadpleegd. Knelpunten en mogelijke oplossingen zijn op de kaart gezet. Met die informatie heeft de gemeente fietsparkeeroplossingen uitgewerkt.

Adviseren: In deze fase van het project adviseren bewoners en ondernemers de gemeente over de oplossingen. Zij geven dan aan welke zij wel en niet willen in het schetsontwerp (SO). Als de gemeente dat advies niet overneemt, moet zij terugkoppelen waarom zij dat niet doet.

Informeren: In januari 2023 presenteert de gemeente het schetsontwerp aan bewoners en ondernemers en is het mogelijk om daar vragen over te stellen.

Inspraak: In februari 2023 is inspraak mogelijk op het voorontwerp (VO).

Lees meer over de 4 participatieniveaus.

De website

Waarom heb ik geen wachtwoord nodig om in te loggen?

Uit gebruiksvriendelijkheid werkt deze site zonder wachtwoorden. Je hoeft geen wachtwoord te onthouden om toegang te hebben tot de site. Ook vinden wij het veel veiliger om geen wachtwoorden van onze gebruikers op te slaan. Op die manier kunnen wij jouw privacy het beste waarborgen.

Waarom is de inlog/registratielink maar 48 uur geldig?

Voor je eigen veiligheid is de link in de ontvangen e-mail maar 48 uur geldig. Na registratie herkent onze server telkens wanneer je inlogt weer dat jij het bent. Wel zo makkelijk!

Is deze site veilig?

De gemeente neemt maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer weten over privacy en beveiliging van persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

De site werkt niet goed. Waar kan ik dit melden?

Vervelend dat de site niet werkt. We willen dit snel oplossen. Neem contact met ons op. Geef een korte uitleg waar het mis gaat en eventueel de link van de pagina waar het over gaat. We proberen het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen.

Stel je vraag

Heb je een vraag over dit project? De gemeente beantwoordt de vragen binnen 3 werkdagen. 

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteGeef mij een nieuwe code

Annuleren