Spring naar inhoud

Verslag wijkbijeenkomst 5 juli

De korte wandeling door de wijk liet de relevantie van deze bijeenkomst meteen zien. Slalommend tussen de fietsen en de fietsnietjes liepen Gemeente Den Haag en Bureau de Hamvraag met de kaarten van de wijk onder de arm door de smalle straten van Duinoord naar Lunchroom Haver. In de lunchroom vond op dinsdagavond 5 juli een wijkbijeenkomst plaats over fietsparkeren.

De opening

De eerste bewoners kwamen om 18.45 uur binnen en werden warm welkom geheten. Na een lekker kopje koffie en fietsmuziek op de achtergrond werd de sfeer gezet en konden we van start. Aan de hand van een aantal stellingen werden de bewoners opgewarmd om actief mee te doen. Zo werd de stelling ‘Komt u voor één specifiek knelpunt vanavond of komt u om het fietsparkeerprobleem in de gehele buurt te bespreken’ voorgelegd.

Kennismaken

Na deze opwarmer werden projectleider wijkgerichte aanpak Fietsparkeren Duinoord, Livien van de Ven, participatieadviseur David Bos en ontwerper Zeno Hodes geïnterviewd over het project Fietsparkeren Duinoord. Het betrekken van bewoners is belangrijk in een project als deze, geeft de projectleider aan. Dit wordt in dit project gedaan door bewoners zowel online als offline om input te vragen.

De online participatie heeft de afgelopen twee maanden met 378 bezoekers en 130 aangegeven knelpunten mooie resultaten opgeleverd. Maar ook fysieke (offline) momenten zoals vanavond zijn belangrijk om de verhalen van bewoners op te halen. Naast ervaringsverhalen uit de buurt is er onderzoek gedaan in de buurt middels fiets- en autoparkeerdrukmetingen.

Al deze resultaten en informatie worden verzameld en getoetst. Het aanwezige publiek stelde verschillende vragen zoals “Hoe zit het met fietsen die binnen in gangen worden gezet? Die zijn vast niet meegenomen in de parkeerdrukmeting? Maar vormen soms wel een gevaar en passen ook niet op straat”. Belangrijke vragen, want juist deze informatie is relevant om in een later stadium tot goede oplossingen te komen, gaf de ontwerper aan.

De vragen van bewoners gaven aanleiding voor een goed gesprek. Dit kwam goed uit want na het interview gingen de bewoners in groepen uit elkaar om verder te praten over een aantal gebieden in de wijk: 

  • Obrechtstraat, 2e Schuytstraat en Reinkenstraat
  • Driehoek Suezkade-Laan van Meerdervoort-Groot Hertoginnelaan
  • Driehoek Waldeck Pyrmontkade-Laan van Meerdervoort-Groot Hertoginnelaan
  • Gebied 2e Sweelinckstraat-Sweelinckplein-Koningin Emmakade-Groot Hertoginnelaan
  • Groot Hertoginnelaan-Stadhouderslaan-President Kennedylaan-2e Sweelinckstraat
  • Hoek Conradkade-President Kennedylaan

Gesprekken aan tafel

Na een stemming met de aanwezige bewoners werden de eerste vier gebieden gekozen om verder met elkaar te bespreken. Er was nauwelijks tijd voor een drankje, want de gesprekken begonnen al voordat de eerste ronde van de gesprekstafels was gestart. In twee rondes werd aan de hand van de geografische kaart van het gebied gesproken over de knelpunten en het verhaal achter de knelpunten, het grotere probleem. Hier kwam onder andere het spanningsveld tussen fietsparkeren en autoparkeren naar voren. Willen we parkeerplekken opheffen voor fietsen? Of geeft dat andere problemen in de wijk? Maar ook de verschillen op diverse plekken in de wijk, daar waar de drukte op z’n hoogst is, bijvoorbeeld in de Obrechtstraat. De begaanbaarheid van de stoepen en het belang hiervan voor de mobiliteit in de wijk, ook voor minder valide bewoners of ouders met kinderwagens.

Samen met de gespreksleiders en de ontwerpers werden zoveel mogelijk de knelpunten besproken en een plek gegeven op de kaart. Er was een parkeerplaats ingericht voor goede ideeën en oplossingen. Bijvoorbeeld het introduceren van een fietsvergunning of leegstaande winkelpanden als tijdelijke stalling inrichten. Na alle gesprekken werden de ontwerpers uitgenodigd om naar deze ideeën te kijken. De verhalen van vanavond samen met de andere input vormen een compleet verhaal om vanuit te gaan ontwerpen.

Hoe nu verder?

De gemeente gaat de onderzoeken, de parkeerdrukmeting en de knelpunten samenbrengen. Op basis daarvan worden de plekken met de grootste knelpunten bij elkaar gebracht. Hiervoor worden meerdere fietsparkeeroplossingen, ook wel de ontwerpen, uitgewerkt. Deze ontwerpen worden eind oktober of november met de wijk gedeeld. Ook hier is de mening van bewoners van groot belang.

Op de vraag “Wanneer gaan we echt iets merken van dit project in de wijk?” kregen bewoners te horen dat dit nog even zal duren, maar de gemeente doet haar uiterste best om in 2023 de eerste oplossingen, gedragen door de buurt te verwezenlijken.

Om 20.45 uur zijn alle vragen gesteld en de verhalen verteld. De gemeente, Bureau de Hamvraag en de bewoners drinken samen nog een laatste drankje bij Lunchroom Haver en praten nog wat na. Met een kleine glimlach lopen wij deze avond om de fietsen op de stoep heen de wijk weer uit, met het vertrouwen dat dit in de toekomst waarschijnlijk heel anders zal zijn. 

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteGeef mij een nieuwe code

Annuleren