Spring naar inhoud

Duinoord Fietst

Hoe maken we meer ruimte voor fietsparkeren?

De gemeente heeft oplossingen (schetsontwerpen) uitgewerkt op basis van de knelpunten die bewoners en ondernemers op de kaart hebben gezet. Tot en met 27 november kon je reageren op de oplossingen. Benieuwd naar de reacties? Bekijk de oplossingen en gegeven reacties

Houd mij op de hoogte
De gemeente werkt in de tussentijd ook andere oplossingen uit. Benieuwd welke dit zijn? Bekijk de veelgestelde vragen.
oplossingen
Translate this page Translate this page
Hoe werkt het?
Stemmen en reageren
1. Reageer op de oplossingen

Tot en met 27 november kon je je mening geven over de oplossingen.

2. Schetsontwerpen

De gemeente werkt op basis van de reacties op de oplossingen uit in een definitief schetsontwerp (SO).

Wijkbijeenkomst 2
3. Inloopbijeenkomst

Het definitieve schetsontwerp wordt in januari 2023 gepresenteerd met een uitleg hoe de reacties zijn beoordeeld. De datum en locatie van de inloopbijeenkomst volgen later.

4. Inspraak op voorontwerp

De gemeente maakt een voorontwerp (VO) waarop inspraak (zienswijze delen) mogelijk is. Dit vindt tussen mei en juli 2023 plaats.

5. Besluitvorming voorontwerp

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het voorontwerp.

6. Overdracht naar uitvoerende partij

Het voorontwerp wordt overgedragen naar de uitvoerende partij. Vanaf dit moment begint de realisatie van de ontwerpen. Dit gebeurt vanaf oktober 2023.

Alles wat je moet weten

Wat ging er aan het bedenken van oplossingen vooraf?

De gemeente heeft de huidige parkeerdruk van fietsen en (deel)scooters en de fietsparkeermogelijkheden in kaart gebracht. Daarna konden bewoners tot en met 26 juni aangeven waar in de wijk zij problemen ervaren bij het fietsparkeren. En wat volgens hen een oplossing hiervoor kon zijn. De gemeente heeft een overzicht gemaakt van alle knelpunten en voorgestelde oplossingen. Deze zijn tijdens een wijkbijeenkomst besproken. Hierna heeft de gemeente een aantal oplossingen uitgewerkt. Tot 27 november kon je hierop reageren en eventuele voor- en nadelen benoemen. 

Wat doet de gemeente met de reacties op de oplossingen?

De gemeente heeft een aantal uitgangspunten opgesteld:

 • Bewoners, ondernemers en organisaties hebben invloed op het niveau 'adviseren'.
 • Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen reageren op de fietsparkeeroplossingen door aan te geven of ze voor of tegen zijn en door eventuele voor- en nadelen te noemen bij de oplossingen.
 • De reacties voor en tegen geven alleen inzicht in hoeveel mensen voor of tegen de fietsparkeeroplossingen zijn. De reacties zijn niet doorslaggevend voor de verdere uitwerking van een oplossing.
 • De gemeente bepaalt op basis van reacties “voor” en “tegen” en de gegeven voor- en nadelen, of een oplossing (met of zonder aanpassingen) wordt opgenomen in het schetsontwerp (SO).
 • De reacties voor en tegen wegen daarbij even zwaar als de inhoudelijke voor- en nadelen die genoemd worden.
 • Tijdens een informatiebijeenkomst in januari 2023 en op de website, geeft de gemeente per oplossing aan of deze doorgevoerd in het schetsontwerp, welke aanpassingen er zijn gedaan en hoe de reacties zijn gewogen.
Wie mag er meedoen aan dit project?

Iedereen die in Duinoord woont of onderneemt mag meedoen.

Hoe kan ik meedoen met Duinoord Fietst?

Bewoners konden eerder knelpunten en mogelijke oplossingen aangeven op de digitale kaart. Daarna zijn de knelpunten en mogelijke oplossingen besproken tijdens een wijkbijeenkomst. De gemeente heeft op basis hiervan een aantal oplossingen uitgewerkt.

Tot 27 november kon je je mening geven over de oplossingen en eventuele voor- en nadelen benoemen. Bekijk wat de gemeente nog meer aan oplossingen gaat uitvoeren.

In januari 2023 kun je deelnemen aan een informatiebijeenkomst waar de gemeente het schetsontwerp presenteert en terugkoppelt welke oplossingen doorgevoerd worden. Ook vertelt de gemeente hoe de reacties op de oplossingen zijn gewogen.

Tussen mei en juli 2023 is gedurende 6 weken inspraak (zienswijzen) mogelijk op het voorontwerp (VO). De precieze data volgen nog op deze website.

Welke invloed heb ik op dit project?

Raadplegen: De gemeente heeft in de eerste fase de bewoners en ondernemers in Duinoord geraadpleegd. Knelpunten en mogelijke oplossingen zijn op de kaart gezet. Met die informatie heeft de gemeente fietsparkeeroplossingen uitgewerkt.

Adviseren: In deze fase van het project adviseren bewoners en ondernemers de gemeente over de oplossingen. Zij geven dan aan welke zij wel en niet willen in het schetsontwerp (SO). Als de gemeente dat advies niet overneemt, moet zij terugkoppelen waarom zij dat niet doet.

Informeren: In januari 2023 presenteert de gemeente het schetsontwerp aan bewoners en ondernemers en is het mogelijk om daar vragen over te stellen.

Inspraak: Tussen mei en juli 2023 is alleen nog inspraak mogelijk op het voorontwerp (VO).

Lees meer over de 4 participatieniveaus.

Waar let de gemeente op?

De gemeente let erop dat de fietsparkeeroplossingen voldoen aan de functionele eisen, dat het stadsgezicht van Duinoord beschermd blijft en dat ze voldoen aan de algemene richtlijnen van het Handboek Openbare ruimte.

De functionele eisen van fietsparkeeroplossingen zijn:

 • Fietsen kunnen veilig geparkeerd worden
 • De stalling is niet te ver lopen
 • Fietsen kunnen voor langere tijd geparkeerd worden
 • De fietsparkeerplek neemt niet te veel ruimte in en past in de omgeving
 • Het is gemakkelijk om de fietsparkeerplek te plaatsen
 • Ook speciale fietsen zoals bakfietsen kunnen geparkeerd worden
 • De kosten van de fietsparkeeroplossing zijn niet te hoog

Om het stadsgezicht van Duinoord te beschermen wordt goed gekeken naar welke locaties wel en niet geschikt zijn voor fietsparkeerplekken. Die mogen niet in de groenstroken, vol in het zicht of opvallend op straathoeken of pleinen.

Alle veranderingen in de openbare ruimte moeten voldoen aan het Handboek Openbare Ruimte. Deze zorgen ervoor dat straten, pleinen, lantaarnpalen enzovoort een goede kwaliteit hebben. Alle plannen om iets te veranderen op straat moeten langs twee adviescommissies. Lees meer over het Handboek Openbare Ruimte.

Waarom doet de gemeente dit project in Duinoord?

In vooroorlogse wijken in Den Haag is weinig ruimte om fietsen veilig binnen te zetten. Daardoor is er op straat veel overlast van geparkeerde fietsen. De gemeente wil per wijk onderzoeken wat de overlast is en wat de oplossingen hiervoor zijn. Daarvoor is de wijkgerichte aanpak fietsparkeren gestart. Het onderzoek is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma ‘Ruim baan voor de Fiets 2020 – 2025’.

Na de eerste wijk Staten- en Geuzenkwartier volgt Duinoord als tweede wijk. De aanpak sluit goed aan op het thema Verkeer uit de Wijkagenda Duinoord. Uit de bijhorende bewonersenquête bleek bijvoorbeeld dat er veel last is van geparkeerde fietsen en deelscooters op de stoep.

Vragen en contact

Heb je een andere vraag over dit project? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, stuur je vraag in

Neem je liever per e-mail contact op? Bekijk dan de contactpagina.

Houd mij op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Meld je aan voor updates.

Houd mij op de hoogte

Deel dit project:

Tijdlijn

Bekijk tot oktober 2022

25 en 28 mei 2022

De gemeente doet onderzoek naar de auto- en fietsparkeerdruk

10 juni 2022

Bewoners ontvangen een brief over het aangeven van knelpunten

10 juni tot en met 26 juni 2022

Zet knelpunten (met oplossing) op de kaart

22 juni 2022 19.00 - 20.30 uur

Inloopavond in het Trefcentrum (Sweelinckplein 42)

27 juni tot en met 4 juli 2022

De gemeente maakt een overzicht van de knelpunten en voorgestelde oplossingen

5 juli 2022 19.00 - 21.00 uur

Wijkbijeenkomst: we bespreken de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen. Adres: Restaurant Haver (Reinkenstraat 103).

Juli tot en met oktober 2022

De gemeente werkt de oplossingen uit in schetsontwerpen

9 tot en met 27 november 2022

Geef jouw mening over de oplossingen

16 november 2022 (12.00 - 16.00 uur), 18 november 2022 (10.00 - 14.00 uur) en 19 november 2022 (10.00 - 12.00 uur).

Geef je mening bij de koffiekar in de wijk

November tot en met december 2022

De gemeente werkt de oplossingen uit in een schetsontwerp (SO)

Januari 2023 (datum volgt)

Informatiebijeenkomst: de gemeente presenteert het schetsontwerp

Januari tot en met juli 2023

De gemeente maakt een voorontwerp (VO) waar inspraak (zienswijzen) op mogelijk is

Juli tot en met september 2023

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het voorontwerp

Oktober 2023

Het voorontwerp wordt overgedragen naar de uitvoerende partij voor de start van de realisatie.

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteGeef mij een nieuwe code

Annuleren