Spring naar inhoud

Obrechtstraat

Door: Gemeente Den Haag
9 februari 2023
Gemeente Den Haag | 3 aug. 2023, 16:28

De gemeente heeft dit schetsontwerp gemaakt aan de hand van de reacties op de oplossing die in november 2022 gepresenteerd is. De reacties op deze straat waren over het algemeen positief, met een aantal suggesties voor verbeteringen en/of combinaties met vergroenen.

In het ontwerp voor de Obrechtstraat hebben we het volgende gewijzigd:

  • De nieuwe fietsnietjes ter hoogte van huisnummer 373 zijn verplaatst naar de blinde muur tussen nummers 373 en 371 zodat de cardate-parkeerplek behouden kan blijven.

  • De nieuwe fietsnietjes ter hoogte van huisnummers 233-239 zijn verplaatst naar 229-233 omdat deze plek net te smal is voor een autoparkeerplek.

  • De nieuwe fietsnietjes bij huisnummers 268-272 zijn verplaatst naar 266-268 om ze weer uit te lijnen met bovenstaande nietjes.

  • De nieuwe fietsnietjes bij huisnummer 179 zijn verwijderd vanwege de pas geplaatste laadpalen.

Voor deze straat hebben we niet alle reacties mee kunnen nemen in de wijzigingen. Dat heeft verschillende redenen;


  • Voorzie het eerste deel Obrechtstraat aan overzijde Koningin Emmakade ook van extra fietsoplossingen.
    Dit deel is niet naar boven gekomen bij de knelpunten en daarom niet opgenomen in het project. Bekijk hoe de gemeente de knelpunten heeft geselecteerd.

  • Gebruik de Reinkenstraat en parkeerterrein bij kop Reinkenstraat meer voor oplossingen.
    Vanwege de recente herinrichting en de hoge parkeer- en gebruiksdruk van de straat worden hier geen aanpassingen voorgesteld.


Bewoners konden tijdens de wijkbijeenkomst op 23 februari 2023 opnieuw reageren op het schetsontwerp. In het ontwerp voor de Obrechtstraat is naar aanleiding van de wijkbijeenkomst niets gewijzigd.

126 fietsparkeerplekken extra door fietsnietjes op 13 plaatsen in Obrechtstraat.

Er zijn te weinig fietsparkeerplekken in Duinoord. Aan bewoners is gevraagd om knelpunten en eventuele oplossingen in kaart te brengen. Hierna heeft de gemeente een aantal oplossingen uitgewerkt waarop jullie tot en met 27 november konden reageren. De gemeente heeft deze reacties bekeken en waar nodig verwerkt in het definitieve schetsontwerp.

Bekijk de legenda bij de schetsen. Benieuwd naar hoe de fietsnietjes eruit komen te zien? Bekijk voorbeeld 1 en voorbeeld 2.

Wat voegen we toe?

• 5 nieuwe fietsnietjes tussen Obrechtstraat 371-373.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 365-367.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 398-404.

• Fietsenrek vervangen door 3 fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 327-329.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 297-301.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 330-336.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 229-233.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 266-268.

• Fietsenrek vervangen door 3 fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 215-217.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 169-173.

• 3 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 192-196.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 166-172.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 148-152.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 91-93.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 94-98.

Welke gevolgen heeft dit?

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek tussen Obrechtstraat 371-373. Hier kunnen we tussen ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’S) en een boom, makkelijk de stoep verbreden.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 365-367. Hier kunnen we naast fietsnietjes toevoegen ook de groeiplaats van de boom verbeteren.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 398-404. Deze fietsnietjes lijnen we uit met bovenstaande plekken.

• Het fietsenrek ter hoogte van Obrechtstraat 327-329 wordt vervangen door 3 fietsnietjes.

• Er verdwijnt 1 parkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 297-301. Hier kunnen we naast fietsnietjes toevoegen ook de groeiplaats van de boom verbeteren.

• Er verdwijnt 1 parkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 330-336. Deze fietsnietjes lijnen we uit met bovenstaande plekken.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 229-233. Hier kunnen we tussen ORAC’s en boom makkelijk de stoep verbreden en naast fietsnietjes toevoegen ook de groeiplaats van de boom verbeteren.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 266-268. Deze fietsnietjes lijnen we uit met bovenstaande plekken.

• Het fietsenrek ter hoogte van Obrechtstraat 215-217 wordt vervangen door 3 fietsnietjes.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 169-173. De nieuwe fietsnietjes lijnen we uit met de nieuwe nietjes aan de overzijde.

• De fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 192-196 worden met 3 nietjes uitgebreid en uitgelijnd met de nietjes aan de overzijde.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 166-172. De nieuwe fietsnietjes lijnen we uit met de bestaande nietjes aan de overzijde.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 148-152.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 91-93. De nieuwe fietsnietjes lijnen we uit met de nieuwe nietjes aan de overzijde.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 94-98. De nieuwe fietsnietjes lijnen we uit met de dam met ORAC’s aan de overzijde.

Door in deze straat 11 autoparkeerplekken te verwijderen, maken we ruimte voor 110 extra fietsparkeerplekken. En dat is hard nodig.

Wist je dat er in deze straat

• 601 fietsen buiten de voorziening staan

• Er 28 fietsparkeerplekken bijkomen als we geen autoparkeerplekken verwijderen.

• Er 110 fietsparkeerplekken bijkomen als we 11 autoparkeerplekken verwijderen.

• De autoparkeerdruk 102% is.

Deze cijfers komen uit het onderzoek naar de parkeerdruk in Duinoord

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteGeef mij een nieuwe code

Annuleren