Spring naar inhoud

2e Van Blankenburgstraat

Door: Gemeente Den Haag
9 februari 2023
Gemeente Den Haag | 3 aug. 2023, 16:25

De gemeente heeft dit schetsontwerp gemaakt aan de hand van de reacties op de oplossing die in november 2022 gepresenteerd is. De reacties op deze straat waren verdeeld, maar redelijk positief. Er is een alternatieve locatie gesuggereerd en gepleit voor aanpak van parkeergedrag.

In het ontwerp voor de 2e van Blankenburgstraat hebben we het volgende gewijzigd:

  • De nieuwe fietsnietjes ter hoogte van huisnummers 152-154 zijn verplaatst tussen huisnummers 142-152 en tegen de blinde gevel zodat ze niet meer voor de ramen staan.

Voor deze straat hebben we niet alle reacties mee kunnen nemen in de wijzigingen. Dat heeft verschillende redenen;


  • Verplaats de nietjes ter hoogte van 93-95.
    Deze locatie is bewust gekozen omdat ze uit het zicht van de woningen tegen een blinde gevel kunnen staan. Ook kan het makkelijk gecombineerd worden met naastgelegen ondergrondse restafvalcontainers.


Bewoners konden tijdens de wijkbijeenkomst op 23 februari 2023 opnieuw reageren op het schetsontwerp. In het ontwerp voor de 2e Van Blankenburgstraat is naar aanleiding van de wijkbijeenkomst niets gewijzigd.

30 fietsparkeerplekken extra door fietsnietjes op 3 plaatsen in 2e van Blankenburgstraat.

Er zijn te weinig fietsparkeerplekken in Duinoord. Aan bewoners is gevraagd om knelpunten en eventuele oplossingen in kaart te brengen. Hierna heeft de gemeente een aantal oplossingen uitgewerkt waarop jullie tot en met 27 november konden reageren. De gemeente heeft deze reacties bekeken en waar nodig verwerkt in het definitieve schetsontwerp.

Bekijk de legenda bij de schetsen. Benieuwd naar hoe de fietsnietjes eruit komen te zien? Bekijk voorbeeld 1 en voorbeeld 2.

Wat voegen we toe?

• 5 nieuwe fietsnietjes tussen 2e Van Blankenburgstraat 142 en 152.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 141-145.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 124-128.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 109-113.

• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 93-97.

Welke gevolgen heeft dit?

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van de 2e van Blankenburgstraat 152-154. Door op deze hoek fietsnietjes toe te voegen kunnen die zowel de 2e Van Blankenburgstraat als de 2e Sweelinckstraat bedienen.

• Ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 141-145 wordt het al aanwezige fietsenrek vervangen door fietsnietjes.

• Ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 124-128 wordt het al aanwezige fietsenrek vervangen door fietsnietjes.

• Ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 109-113 wordt het al aanwezige fietsenrek vervangen door fietsnietjes.

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 93-95. Dit vak naast ORAC’s en tegen een blinde gevel is een logische plek om fietsnietjes toe te voegen.

Door in deze straat 2 autoparkeerplekken te verwijderen, maken we ruimte voor 20 extra fietsparkeerplekken. En dat is hard nodig.

Wist je dat er in deze straat

• 109 fietsen buiten de voorziening staan.

• Er 30 fietsparkeerplekken bijkomen als we geen autoparkeerplekken verwijderen.

• Er 20 fietsparkeerplekken bijkomen als we 2 autoparkeerplekken verwijderen.

• De autoparkeerdruk 98% is.

Deze cijfers komen uit het onderzoek naar de parkeerdruk in Duinoord

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteGeef mij een nieuwe code

Annuleren